ADRIM finance, s.r.o.

IČO: 45 852 278 DIČ: 2023105282 IČ DPH: SK2023105282
Zapísaný v OR Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 18939/S
ADRESA
Bakossova 25
97401 Banská Bystrica
KONTAKTY
0911 586 132
info@adrimauto.sk
PRACOVNÁ DOBA
Pondelok - nedeľa
8.00 do 17.00 h